փակել փակել

Մուշ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Թո՛ղ երգէ բըլբուլ, Մշու դաշտերում
Թո՛ղ վարդեր բացուին Սասնոյ լեռներում,
Թո՛ղ մեր թըշնամիք սարսեն սարսափեն
Գազան ոսոխներ ճաքեն, տրաքւեն։

Մշու դաշտեր ծաղկունքով բացուած,
Հայու սերունդը կը պահէ Աստուած,
Ինչքան որ կ'ուզեն թշնամիք թող գան,
Սասնոյ լեռներէն ի՞նչ պիտի ստանան։

Ինչո՞ւ չը ծաղկէ ծաղիկն անխնայ,
Այդ թշնամոցը ո՞վ կը վախենայ
Թող հայ աղջիկը երգէ վառվռուն,
Սուր զէնքը ձեռին՝ ջարդ տայ թուրքերուն․․․։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)