փակել փակել

Ճոճան

Խոսք: Վ․ Հարությունյան
Երաժշտություն: Հայկական ժողովրդական
Քամին յանա, քամին յանա-յանա՜,
Քամին զարնե ճերմակ դոշդ բանա:
Քամին յանա, քամին յանա-յանա՜,
Արև զարնե ճերմակ դոշդ սևվնա:

Քամին յանա, քամին յանա-յանա՜,
Քամին զարնե սիրտս քեզնից հովնա:
Քամին յանա, քամին յանա-յանա՜,
Էրված աղջիկ, ինձ մտքիցդ հանա:

Քամին յանա, քամին յանա-յանա՜,
Քամին զարնե ճերմակ դոշդ բանա:
Քամին յանա, քամին յանա-յանա՜,
Արև զարնե ճերմակ դոշդ սևվնա: