փակել փակել

Գընա, գընա, ոտիդ եմ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Գընա՛, գընա՛, ոտիդ եմ,
Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛,
Սա՛րին, օ՜, եա՛ր ջան,
Եա՛րին, օ՜, եա՜ր ջան,
Կարմիր խնձոր՝ գօտիդ եմ,
		Հա՛․

Եա՛րին, օ՜, եա՜ր ջան,
Սա՛րին, օ՜, եա՛ր ջան,
Դու ինձ էստեղ չե՛ս թողնի,
Հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա՛, հա', Հա՛,
Սա՛րին, օ՜, եա՛ր ջան,
Եա՛րին, օ՜, եա՜ր ջան,
Ուր որ երթաս, մօտիդ եմ։
		Հա՛․

Եա՛րին, օ՜, եա՜ր ջան,
Սա՛րին, օ՜, եա՛ր ջան,
Ապարանը քարոտ ա,
Քարին տակը արօտ ա․
Ուղիղ եօթը տարի ա,
Քոյրն աղբօրը կարօտ ա։

Եար եմ գըտել՝ եարի պէս․
Ընկուզենի ծառի պէս․
Ուր որ երթայ կայնել եմ,
Էն մեր սիրուն սարի պէս։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)