փակել փակել

Լուսնակ գիշեր

Խոսք: Հայկական ժողովրդական
Երաժշտություն: Հայկական ժողովրդական
Լուսնակ գիշեր բոլորովին քուն չունիմ,
Զիս տեսնողը կարծում է թէ տուն չունիմ:

Կեանք խնդութիւն պարզ գիշերուայ լուսնակն է:
Ննջարանըս սենեկիդ պատին տակն է,

Մի՛ լար, մի՛ լար, մեռնիմ կամար ունքերուդ.
Արտասուքը վնաս կուտայ աչերուդ: 

Արի՛ գնանք խորհուրդ անենք միասին,
Ամուսնանաք ալ չսպասենք մեծ պասին:*********************************************************
Ն. Տիգրանյանի մշակված (ձևափոխված) տարբերակը

Լուսնյակ գիշեր
Բոլորովին քուն չունեմ,
Ինձ տեսնողը կարծում է, թէ
Տուն չունեմ, ա՜խ, տուն չունեմ:

Ա՜խ, ի՞նչ անեմ,
Ծնողներըս չեն թողնում,
Գեթ մի վայրկյան հանգստանամ
Քո գրկում, ա՜խ քո գրկում:

Մի՛ լար, մի՛ լար,
Մեռնեմ կամար ունքերիդ,
Արտասուքը վընաս կուտա
Աչերիդ, ա՜խ, աչերիդ:

Լուսնյակ գիշեր
Բոլորովին քուն չունեմ,
Ինձ տեսնողը կարծում է, թէ
Տուն չունեմ, ա՜խ, տուն չունեմ:

Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)