փակել փակել

Մայր իմ սուրբ ու բարի

Խոսք:
Երաժշտություն:
Մայր իմ սուրբ ու բարի,
Դու կյանքի վեհություն,
Քո ձեռքի տակ ապրող զավակն իր կյանքում,
Չի տեսնի դառնություն։
  
	Ասում են, թե նա ով մայր չունի,
	Ով մայրական քնքշանք չի տեսել,
	Ով մայրական ծեծից չի լացել,
	Նա որբ է մեծացել։
  
Մայր իմ հեզ ու բարի,
Դու ապրող ծերություն,
Քո ճերմակ մազերից ես կյանք եմ առել,
Սնվել ու մեծացել։
  
	Ասում են, թե նա ով մայր ունի,
	Ով մայրական քնքշանք է տեսել,
	Ով մայրական ծեծից է լացել,
	Նա աչքերը էլ չի թացել։