փակել փակել

Հօյ նազանըմ․․․

Խոսք:
Երաժշտություն:
	Հօյ նազանըմ, նազանըմ
	Գիւլ նազանըմ, նազանըմ,
	Եար ջան, դուն բարով էկար․
	Կանանչ կալերով էկար
	Կարմիր սօլերով էկար։

Աղջի՛, մազերդ թուխ է,
Էս ի՞նչ բարութի մուխ է․
Մուխ անողը քոռանայ,
Ինծի, քեզի մոռանայ։
	Հօյ նազանըմ, նազանըմ
	Գիւլ նազանըմ, նազանըմ,
	Եար ջան, դուն բարով էկար․
	Կանանչ կալերով էկար
	Կարմիր սօլերով էկար։

Մեխակի ծառ եմ տնկել,
Քեզ համար հիւանդ եմ ընկել,
Օխտը տարի տեղումըս
Ես մի կըշտի եմ պառկել։
	Հօյ նազանըմ, նազանըմ
	Գիւլ նազանըմ, նազանըմ,
	Եար ջան, դուն բարով էկար․
	Կանանչ կալերով էկար
	Կարմիր սօլերով էկար։

Գիւլըս գիւլում ա դառել,
Եարս լէյլում ա դառել,
Ո՞նց ասեմ որ հասկանաք
Մի հատ զուլում ա դառել։
	Հօյ նազանըմ, նազանըմ
	Գիւլ նազանըմ, նազանըմ,
	Եար ջան, դուն բարով էկար․
	Կանանչ կալերով էկար
	Կարմիր սօլերով էկար։

Թեւդ թեւիս մօտեցնեմ,
Ձեռքդ ձեռիս կպցընեմ,
Մի կերպ դուրս արի՛ դուռը,
Բալքամ թաքուն թռցընեմ։
	Հօյ նազանըմ, նազանըմ
	Գիւլ նազանըմ, նազանըմ,
	Եար ջան, դուն բարով էկար․
	Կանանչ կալերով էկար
	Կարմիր սօլերով էկար։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)


Ի տարբերություն Կոմիտասի կողմից մշակված տարբերակի, այստեղ «նազանը» ոչ թէ անուն, այլ նազանի, նազելի իմաստն ունի։