փակել փակել

Հայաստանի սիրուն սարեր

Խոսք: Հավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան)
Երաժշտություն: Հավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան)
Ծաղկոտ լեռներ Հայաստանի,
Աշխարհում հայտնի, անվանի,
Երանի տամ ձեզ, երանի,
Որ ծաղկաբեր գարնան օրեր
Անցկացրել եք հազար դարեր,
Հայաստանի սիրուն սարեր։

Վարդ աղջիկներ կգան ձեզ մոտ,
Ձեր գառ ու վառ տեսքին կարոտ,
Սրտեր բացող չորս դին արոտ,
Ուրախ երգեր, խինդ ու պարեր,
Եվ այսպես շատ ու շատ դարեր,
Հայաստանի սիրուն սարեր։

Հավասին եմ, երգիչն իմ յարի,
Յարս է ծնունդ ոսկե դարի,
Սովետական լույս աշխարհի,
Դուք որ տեսնեք, կառնեք լարեր,
Էլ չեք քնի հավերժ դարեր,
Ու կդառնաք աշուղ, սարեր։
Աղբյուրներ: Ջավախքի երգարան (http://javakhkmusic.com/ )