փակել փակել

Արծթի բարձր

Խոսք:
Երաժշտություն:
Արծթի բարձր գեղայ
Լօ, լօլօ, լօլօլօ, լօլօլօ ջան
Ջուրը հիւանդի դեղայ
Լօ, լօլօ, լօլօլօ, լօլօլօ ջան

Էս ինչ անօրէն գեղ ա՜,
Լօլօլօ, լօլօլօ, լօլօլօ ջան
Սիրածն սիրածին չեն տար
Լօլօլօ, լօլօլօ, լօլօլօ ջան

Ուզածն ուզածին չեն տար
Լօլօլօ, լօլօլօ, լօլօլօ ջան
Չորս կողմը կարմիր եղայ
Լօլօլօ, լօլօլօ, լօլօլօ ջան։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)