փակել փակել

Աբարանը քարոտ ա

Խոսք:
Երաժշտություն:
Աբարանը քարոտ ա, րոտ ա
Վայ լէ, լէ, լէ, ջան լօ, լօ, լօ,
Քարի տակը արօտ ա
Իմ մայրիկ ջան իմ քոյրիկ ջան,
Իմ մայրիկ ջան իմ քոյրիկ ջան։

Թամամ օխտը տարի ա,
Վայ լէ, լէ, լէ, ջան լօ, լօ, լօ,
Գիրն ախպօրը կարօտ ա․
Իմ մայրիկ ջան, իմ քոյրիկ ջան։ (կրկ)

Բերդի բոլորն աւազ ա, վայ լէ․․․
Նշխուն գիւլբէն թաւազ ա, իմ մայրիկ․․․

Կալատափը մաղել եմ, իմ մայրիկ․․․
Կողափ ձուկը աղել եմ, իմ մայրիկ․․․

Հազար ու մի դարդ ու ցաւ, վայ լէ․․․
Սրտիս մէջին թաղել եմ։ Իմ մայրիկ․․․

Սեւ ամպը սարի գլխին, վայ լէ․․․
Կաքաւը քարի գլխին։ Իմ մայրիկ․․․

Մէկ մէկու խօսք ենք տւել, վայ լէ․․․
Էն բարձր սարի գլխին։ Իմ մայրիկ․․․։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)