փակել փակել

Սարերը ման եմ եկել

Խոսք:
Երաժշտություն: Գր․ Սյունի
Սարերը ման եմ եկել,
Յա՛ր նայ, նանի ջան...
Յա՛ր, նա, նանայ, նանայ,
Նանայ, նանայ, նանի ջան։

Սրրած յարիս վարդ եմ քաղել,
Յա՛ր, նայ, նանի ջան...
Յա՜ր, նա, նանայ, նանայ, 
Նանայ, նանայ, նանի ջան։

Անձրեը ցող է շաղել 
Սիրուն յարիս վըրա մաղել։
Աղբյուրներ: http://museum.am/songs


Վերջնական ստուգման ենթարկված չէ։