փակել փակել

Սարերը հովելա

Խոսք:
Երաժշտություն:
Սարերը հովելա ծիրան ջան
	Հօ՛ հովել հօ։

Բաներուս մնացելա ծիրան ջան
	Հօ՛ հովել հօ։

Օրերը գնացելա ծիրան ջան
	Հօ՛ հովել հօ։

Էլ գնալով անելով ծիրան ջան
	Հօ՛ հովել հօ։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)