փակել փակել

Անդրանիկ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Անդրանիկ Փաշան բիւր ընկերներով
Զինուած պատրաստուած Մօսին զէնքերով
Անցաւ սար ու ձոր իւր տասնեակներով
Սասուն, Ալխաթ, Վան դարձաւ արեան ծով։

Շրջում անվեհեր փոքրիկ խմբերով
Ընդդէմ թշնամուն կռիւ մղելով
Կռւում անվեհեր գողտրիկ երգերով
Վրէժ առ վրէժ Հրայր յիշելով։

Դէ՜հ, ելէ՛ք տղերք ժամանակ հասաւ
Հայդուկ Անդրանիկ մեզի կ'սպասէ
Տարօն, Մուշ գաւառ արիւն կ'հոսին
Անդրանիկ Փաշան ձեզ խրախուսէ։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)