փակել փակել

Ուռի ես ․․․

Խոսք:
Երաժշտություն:
Ուռի ես կռանալ մի
Մեր տնից հեռանալ մի
	Վայ լէ, լէ, վայ լէ, լէ
	Վայ լօ, լօ ջան։

Թէ Աստուածդ կը սիրես
Սիրել ես մոռանալ մի
	Վայ լէ, լէ, վայ լէ, լէ
	Վայ լօ, լօ ջան։

Հեռու, հեռու, սիրտէս
Ճնճղիկի թեւ ա սիրտս
	Վայ լէ, լէ, վայ լէ, լէ
	Վայ լօ, լօ ջան։

Քանց վարդը կարմիր չկայ
Բաց անիմ սեւ ա սիրտս
	Վայ լէ, լէ, վայ լէ, լէ
	Վայ լօ, լօ ջան։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)