փակել փակել

Անձրև արի

Խոսք: Մուրադ Մշեցի (Մուրադ)
Երաժշտություն: Մուրադ Մշեցի (Մուրադ)
Անձրև արի, անձրև արի, յար իմ վրի յարի,
Բարակ արի, վարար արի, շորը կպնի ջանին։

Թե չէ ընձի վառել է, դոշվի թելով կարել է,
Գոտին ամուր կապել է, յոթը ծալ շոր հագել է։

Անձրև արի, անձրև արի, յար իմ վրի յարի,
Բարակ արի, վարար արի, շորը կպնի ջանին։