փակել փակել

Շողեր ջան

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Ամպել ա, ձուն չի՛ գալի,
	Շողե՜ր ջան,
Սարիցը տուն չի՛ գալի,
	Շողե՜ր ջան,
Դու շորորա՛, դուն օրորա՛
	Շողե՜ր ջան,
Ամպի տակին ձուն կերևա,
	Շողե՜ր ջան:

Սիրտս կըրակով լըցված,
	Շողե՜ր ջան,
Աչքիս քուն չի գալի,
	Շողե՜ր ջան,
Դու շորորա՛, դուն օրորա՛
	Շողե՜ր ջան,
Ամպի տակին ձուն կերևա,
	Շողե՜ր ջան:

Հուրք ա թափում վերիցը,
Ես վառա քո սերիցը,
Վարդավառին ինձ համար
Ձուն բեր դու սարերիցը:

Սարի գլխին ձուն եկավ,
	Շողե՜ր ջան,
Շեկլիկ յարըդ տուն եկավ,
	Շողե՜ր ջան,
Ուն կերևա, ձուն կերևա,
	Շողե՜ր ջան,
Բերդի տակին տուն կերևա,
	Շողե՜ր ջան:

Դեռ մուրազիս չըհասած,
	Շողե՜ր ջան,
Վըրես խորունկ քուն եկավ,
	Շողե՜ր ջան,
Ուն կերևա, ձուն կերևա,
	Շողե՜ր ջան,
Բերդի տակին տուն կերևա,
	Շողե՜ր ջան:

Աշունն եկավ սարիցը,
Տերև թափեց ծառիցը.
Շողոն դարդով լըցվել ա,
Հեռացել ա յարիցը: