փակել փակել

Սար, սար

Խոսք:
Երաժշտություն:
	Սա՛ր, սա՛ր,
Ես սարերի ծաղիկն եմ,
	Ջա՛ն, ջա՛ն,
Ես Լեւոնի քուրիկն եմ։
	Ժամին դռնէն դուրս ելայ,
	Արեւի պէս լուս ելայ։
Էս սարին սա՛ր չեմ ասի,
Փիս դիակին եար չեմ ասի։
	Ինձ չէր առնում թող չառնէր․
	Խօսք ու զըրեցն էլ ի՞նչ էր։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)