փակել փակել

Խումար

Խոսք: Հայկական ժողովրդական
Երաժշտություն: Հայկական ժողովրդական
	Խումար պառկէ երեսբաց,
	Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պպըտա, դը՛մբա,
Դեղին կարպետ, բըմբուլ բարդ,
	Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պպըտա, դը՛մբա,
	Հէ՜յ, հէ՜յ, լա՜ւն է, հէ՜յ, հէ՜յ, լա՜ն է,
	Հէ՜յ, հէ՜յ, լա՜ւն է, հէ՜յ, հէ՜յ, լա՜ն է։

Անուշ քնէ երես բաց,
Սահակն եկաւ՝ խելք գնաց։
	Հաջոց բակն էր դալդըմա,
	Աշնան թոխլին ղաւուրմա։

Խաբար տարէք ըռէսին․
Աղջիկ բերէ վեր մըսին։
	Հաւարն ընկաւ ըռեսին,
	Գեադէք թափան վեր մըսին։

Հէրօն ուտէր, գիրանար,
Մըկօն խմէր ուրախանար։
	Հաջոնց կալը բոլորպար,
	Խումար մէջը կը խաղար։

ծամեր թալուկ իւր յետեւ,
Կը թռվըռէր շատ թեթեւ։
	«Հաստա'տ մընայ մեր Հաջին,
	Որ պահէ մեր նոր փեսին»։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)