փակել փակել

Ով Հայոց աշխարհ

Խոսք:
Երաժշտություն: Մակար Երկմալյան
Ո՛վ Հայոց աշխարհ,
Հարազատ պայծառ,
Զավակնեոիդ օթևան, 
Հավեոժական հանգրվան։

Քո հպարտ երգը,
Քո ազատ կյանքը
Թող հընչի հավետ,
Թող ծադկի հավետ։

Ո՛վ հայոց մեր աշխարհ,
Դու ցընծա՛ դարեդար։
Աղբյուրներ: http://museum.am/songs


Վերջնական ստուգման ենթարկված չէ։