փակել փակել

Թագվորի մեր

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Թագվորի՛ մեր, դո՛ւս սաի,
Տե՛ս, քե ինչեր ենք բերե.

Թագվորի՛ մեր, դո՛ւս արի,
— Քե գլուխ դմփող ենք բերե.
— Քե լվացք անող ենք բերե.
— Գրդնակ անող ենք բերե.
— Քե թախտ ավլող ենք բերե.
— Քե տաշտ մաքրող ենք բերե.
— Քե հաց թխող ենք բերե.
— Ծամ լվացող ենք բերե.
— Կարկատան անող ենք բերե.
— Սոլեր շտկող ենք բերե.
— Քե բուրդ գզող ենք բերե.
— Ճախրակ մանող ենք բերե։
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)