փակել փակել

Տեր, կեցո դու զՀայս

Խոսք: Մ․ Թաղիադյան
Երաժշտություն: Մակար Երկմալյան
Տե՛ր, կեցո՛ դու զՀայս, 
Եվ արա զնոսա պայծառ, 
Կեցո՛ դա զՀայս, 
Կեցո՛ դա զՀայս։

Զողորմությունըդ վերին
Հաճյաց ձոնել նոցին,
Զի նովին մարդասցուք 
Ապրիլ հաստիս։

Հաստիս, հաստիս, հաստիս,
Զի նովին մարդասցուք 
Ապրիլ հաստիս։
Աղբյուրներ: http://museum.am/songs


Վերջնական ստուգման ենթարկված չէ։