փակել փակել

Զուր կերթաս

Խոսք: Հավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան)
Երաժշտություն: Հավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան)
Արի՛ յար ջան, արի՛, սեր ջան, լալ ու մարջան գոհար ես,
Գոհար անգին ու թանկագին, դու իմ կրծքին քնար ես,
Քնար լարով, անգին քարով, գնաս բարով, ո՞ւր կերթաս,
Արի՛, արի՛ , եղնիկ սարի, առանց յարի զուր կերթաս։

Օրն է գարուն, քեզ պես սիրուն, դու դալարուն ծաղիկ ես,
Ծաղիկ քնքուշ, բացվել ես ուշ, բուրմունքդ անուշ փնջիկ ես,
Փնջեր քաղել, սիրտս դաղել, մենակ թողել, ո՞ւր կերթաս.
Արի՛, արի՛, ծաղիկ սարի, առանց յարի զուր կերթաս։

Զուր ցավեցիր, խռովեցիր, կաքավեցիր նազենազ,
Նազերդ առար, թռչնիկ դառար, թեթև թռար վազեվազ,
Վազ տալով վար, դու սիրահար, Հավասու յար, ո՞ւր կերթաս,
Արի՛, արի՛, թռչնիկ սարի, առանց յարի զուր կերթաս։
Աղբյուրներ: Ջավախքի երգարան (http://javakhkmusic.com/ )