փակել փակել

Ղարաբաղցին

Խոսք: Հրաչյա Բեգլարյան
Երաժշտություն: Ալեքսեյ Հեքիմյան
Պատվել գիտի միշտ իր հյուրին,
Գիտի գինը աղ ու հացի,
Միշտ հյուրասեր ու միշտ բարի,
Միշտ սրտաբաց ղարաբաղցին:
 
Ուր էլ լինես իմ բարեկամ,
Դու նրա հետ ընկերացիր,
Վատ ընկերոջ համար անգամ
Կյանքը կտա ղարաբաղցին:
 
Կռվում լինի աշխատանքում,
Խիզախում է ինչպես արծիվ,
Վաստակն արդար,խիղճը մաքուր,
Արդարադատ ղարաբաղցին:
 
Մշակ է նա ու շինարար,
Բայց հասարակ մարդ մի կարծիր,
Գիտնական է ու զորավար,
Բազմավաստակ ղարաբաղցին:
 
Խաղաղ է նա համբերատար,
Բայց թե հոգով դու դառնացրիր,
Ամպի նման կորոտա նա,
Շանթ ու կրակ ղարաբաղցին: