փակել փակել

Պատիվ վաստակելու ճանապարհ

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Թե ուզում ես քեզ գիտնական անվանեն,
Եվրոպայի ձևով հալավ ունեցիր.
Թե կըցանկաս պատիվդ լավ պահպանեն,
Շինծու դիպլոմ, շինծու համբավ ունեցիր։

Ժողովրդի կամքը, բերանը շինե,
Չի հասկանալ, նորա համար այդ մին է,
Այն որ հիմա հաստ ու բարակ մի գին է,
Անվնաս է, խելք էլ սակավ ունեցիր։

Այնքա՛ն որ ունեցիր մի վկայական,
Կասեն, որ մտել ես դու համալսարան,
Վախենաս թե հազարներով քեզ չտա՞ն,
Հոգաբարձվաց հետը քեզ լավ ունեցիր։

1882
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)