փակել փակել

Լէփօ լէ լէ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Լէփօ լէ լէ, լէփօ լէ լէ, լէփօ լէ լէ, հօտալի
Հոդալլու ջան, հոդալլու ջան, հոդալլէ
Հոդալլու ջան, հոդալլու ջան, հոդալլէ
Գիւզէլ շիրին, եարալլը ջան եարալլէ։
Գիւզէլ շիրին, եարալլը ջան եարալլէ։
	Հօլէյ, հօլէյ, հօլէյլէ,
	Հայրըս տունը թող ճգնի
	Մայրըս տունը թող չեղնի
	Թէ տղերք եկէք թոզ հանենք
	Չար թշնամու աչքը տանենք։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)