փակել փակել

Պարերգ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Արեւը կայնէ կէս օր,
	Դէ՛, քէ՛լէ, դէ՛, քէ՛լէ, եա՛րօ, ջա՛ն,
Իմ եարը կուգայ էս օր․
	Դէ՛, քէ՛լէ, դէ՛, քէ՛լէ, եա՛րօ, ջան,
Իմ եարի քալած ճամբէն,
	Դէ, քէ՛լէ, դէ՛, քէ՛լէ, եա՛րօ, ջա՛ն,
Կը ցանեմ կարմիր մասոր։
	Դէ, քէ՛լէ, դէ՛, քէ՛լէ, եա՛րօ, ջա՛ն,
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)