փակել փակել

Ստախոսը

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Ստախոսի ջրով փլավ եփողը
Փորը բան չի մտնիլ, քաղցած կմնա,
Նրա սուտ խոստումին հավատացողը
Բնավ չի բարձրանա, միշտ ցած կմնա։

Լուսնին հաչող շունը չի դառնալ որսկան,
Ոչ է՛լ քամի վռնդողը՝ դերասան,
Ստախոսը եթե լինի փաստաբան,
Պաշտպանվածը բանտում պառկած կմնա։

Ստախոսի տունը հրդեհ է ընկել,
Մարդ չի հավատացել, երբ լուր են տվել.
Ստախոսին ով որ ուզում է լսել,
Կըսխալվի, նա ետ ընկած կմնա:

Ջիվան, ստախոսն է ծով կրակողը,
Օդի հետ կռվողը, քամի թակողը,
Նրա տված հուսով մահ ճաշակողը
Հարություն չի առնի, մեռած կմնա:

1902
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)