փակել փակել

Կանչէ կռունկ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Կանչէ՜, կռունկ, կանչէ, քանի գարուն է,
Ղարիպներու սիրտը գունդ գունդ արիւն է։
	Կռո՜ւնկ ջան, կռո՜ւնկ ջան, գարուն է,
	Կռո՜ւնկ ջան, կռո՜ւնկ ջան, գարուն է,
	Ա՜խ, սիրտըս արուն է։

Կանչէ՜, կռո՜ւնկ կանչէ՛, քանի արօտ է,
Աշխարհս է արեգակ, սիրտըս կարօտ է։
	Կռո՜ւնկ ջան, կռո՜ւնկ ջան, արօտ է,
	Կռո՜ւնկ ջան, կռո՜ւնկ ջան, արօտ է,
	Ա՜խ, սիրտըս կարօտ է։

Կանչէ՜, կռո՜ւնկ, կանչէ՛, քանի արեւ է,
Աշնան կերթաս երկիր, եարիս բարեւէ։
	Կռո՜ւնկ ջան, կռո՜ւնկ ջան արեւ է,
	Կռո՜ւնկ ջան, կռո՜ւնկ ջան արեւ է,
	Ա՜խ, եարիս բարեւէ։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)