փակել փակել

Պարերգ Թռնոյի

Խոսք:
Երաժշտություն:
Զա՛ր՝ զը՛նգը, զա՛ր՝ զը՛նգը, թո՛ղ զը՛նգայ
	Պարենք գիշեր լուսնկայ․
	Էս գիշեր՝ լուսնակ գիշեր,
Զա՛ր՝ զը՛նգը, զա՛ր՝ զը՛նգը, թո՛ղ զը՛նգայ
	Ձիւնն եկեր՝ գետին նաշխեր։
	Պարենք գիշեր լուսնկայ․
	Էլի պարը բոլորաւ
	Եարըս միջին մոլորաւ։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)