փակել փակել

Սասուն

Խոսք:
Երաժշտություն:
Թշնամական գոռ վաշտերը կատաղի
Պաշարեցին մեր լեռները սոսկալի։
	Մի՛ վհատիր քաջ Սասուն,
	Քեզ համար չէ նորութիւն․
	Մեր պապերից սորվել ենք
	Մեռնիլ քաջամարտի պէս,
	Որ մեզ թողին յիշատակ։

Շէնիկ, Սէմալ պաշարուած են քուրդերով,
Տալւորիկի անցքն է փակուել թիւրքերով։
	Զքեզ տեսնեմ, քաջ Մուրատ,
	Սուրդ շարժիր անվհատ․
	Մեր հեռաւոր եղբայրներ,
	Չեն կենար միշտ անտարբեր
	Շուտով կըգան օգնութեան։

Թնդանօթի դէմ դրել ենք քաջ սրտով,
Սովի դիմադրել ենք կաթով, բանջարով։
	Ի սէր Աստուծոյ, դժուար է
	Հպատակիլ օտարին,
	Լաւ է մեռնիլ առանց հացի,
	Քան յանձնուիլ ոսոխին,
	Անգութ եւ անաստուածին։

Հայ աղջիկներ, առէք վառօդ ու կապար
Լըցէք դատարկ փամփուշտները չարաչար։
	Իսկ դուք, կանայք անվհատ,
	Առէք սուր եւ հրացան,
	Խրախուսեցէք հայ քաջեր,
	Ազատենք մեր հայրենիք
	Ձեր կանացի արիւնով։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)