փակել փակել

Գորանի

Խոսք:
Երաժշտություն:
Ցորենիմ ցանելո
Էլերը ու բարգե
Աղճիգմը սիրերիմ
Չըմ գըրնը թարգի:

	Հայ լե, լե, լե, լե, լե
	Յարմ գորանի
	Վայ լե, լե, լե, լե,լե
	Սասնու գորանի:

Ցորեն իմ ցանելո
Վերին արդու հող
Աղճիգմը սիրեր իմ
Զենը գսին թող:

	Հայ լե, լե, լե, լե, լե
	Յարմ գորանի
	Վայ լե, լե, լե, լե,լե
	Սասնու գորանի:

Ռեհան իմ ցանելո
Անուշիգ հոդով
Աղճիգմը սիրեր իմ
Պարագ ու խորոդ
Գերտամ խարիբուտն
Գը մնամ գարոդ: