փակել փակել

Զինչ ու զինչ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Զի՛նչ ու զի՞նչ տամ լողորդչուս,
	Զոմա զոմա էր։
Զիմ լաչակ տամ լողուորչուս,
	Քոմա քոմա էր։

Ո՛չ էառ, ո՛չ հանեցաւ,
	Զոմա զոմա էր։
Ո՛չ եհան, ծամկալ ծովէն։
	Քոմա քոմա էր։

Զի՞նչ ու զի՞նչ տամ լողուորչուս,
Զիմ մէջկապ տամ լողուորչուս։
Ոչ էառ, ոչ հանեցաւ,
Ո՛չ եհան ծամկալ ծովէն։

Զի՞նչ ու զի՞նչ տամ լողուորչուս,
Զիմ շապիկ տամ լողուորչուս․
Ո՛չ էառ, ոչ հանեցաւ
Ո՛չ եՀան ծամկալ ծովէն։

Զի՞նչ ու զի՞նչ տամ լողուորչուս,
Լուսնակ գիշեր պագ մը տուի։
Հետ էառ, հետ հանեցաւ
Հետ եհան ծամկալ ծովէն։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)