փակել փակել

Քելե լաո

Խոսք: Հայկական ժողովրդական
Երաժշտություն: Հայկական ժողովրդական
Քելե՛ լաո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր,
Երթանք ըն ձոր, քաղինք մատղաշ խավրծիլ,
Քաղինք, քաղինք, էնինք մըզի դեղ ու ճար
Քելե՛, լաո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր:

Ամեն թփին կիջնի քաղցրիկ մանանա,
Մեկ-մեկ փշուր ուտինք, մըր սրտիկ հովանա,
Սասնա էրգիր մըր աչվու դեմ որ ծովանա,
Քելե՛, լաո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր:

Հոն արոսներ կտուց-կտցի կըերգին,
Ծիծեռնակներ թևիկ-թևիկ կըծափին,
Քարեր առանց մըզի արցունք կըթափին,
Քելե՛, լաո, քելե՛ երթանք մըր էրգիր:

Մըր հեր ընտեղ, մըր մեր ընտեղ կծաղկին,
Անուշ գիլեն, մըրմուռ ձենով կկանչին.
Ի՞մալ կեղնի, ի՞մալ չերթանք մըր էրգիր,
Դե ելի՛, լաո, ելի՛ երթանք մըր էրգիր: