փակել փակել

Հաբրբան

Խոսք:
Երաժշտություն:
Հաբրբան ջան է ջան։
Աղջի անունդ է Շուշան,
Արի երթանք սուրբ Նշան,
Ջան է ջան, մատնիք տըւի քեզ նշան։

	Հաբրբան, ջան է ջան։
	Արեւ դիպաւ սարերուն,
	Կաքաւ թռաւ քարերուն,
	Եղսօն կայնէ վըր դարուն։

Հաբրբան, ջան է ջան
Ձուկն էկաւ, նստաւ կալին,
Թըմահ չունիմ ձըր մալին,
Կարօտ եմ յերսիդ խալին։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)