փակել փակել

Փեսին գովքը

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Մեր թագվորն էր խաչ,
Խաչվառ խաչ ու մաչ,
Պսակն էր կարմիր,
Արևն էր կանաչ։

Մեր թագվորն էր խաչ,
Խաչվառ խաչ ու մաչ,
Շապիկն էր կարմիր,
Արևն էր կանաչ։

Մեր թագվորն էր խաչ,
Խաչվառ խաչ ու մաչ,
Չուխան էր կարմիր,
Արևն էր կանաչ։

Մեր թագվորն էր խաչ,
Խաչվառ խաչ ու մաչ,
Շալվարն էր կապույտ,
Արևն էր կանաչ։

Մեր թագվորն էր խաչ,
Խաչվառ խաչ ու մաչ,
Գոտին էր կարմիր,
Արևն էր կանաչ։

Մեր թագվորն էր խաչ,
Խաչվառ խաչ ու մաչ,
Գուլպան էր նախշուն,
Արևն էր կանաչ։

Մեր թագվորն էր խաչ,
Հայոց խաչ ու մաչ,
Ձիուկն էր հրեղեն,
Թագվորն էր վրեն։
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)