փակել փակել

Լուսնակը սարի տակին

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Լուսնակը սարի տակին,
	Յա՛ր, յա՛ր.
	Յա՛ր, նա նա՛յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
	Նա՛յ, նա նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ.
Մամուռը քարի տակին.
	Յա՜ր.
	Յա՛ր, նա նա՛յ, նա՛յ, նա՛յ, նա՛յ։
	Նա՛յ, նա նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ.
Ես իմ յարին կարոտ եմ,
	Յա՛ր, յա՛ր.
	Յա՛ր, նա նա՛յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ,
	Նա՛յ, նա նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ.
Քան վարդ ու մանուշակին։
	Յա՜ր.
	Յա՛ր, նա նա՛յ, նա՛յ, նա՛յ, նա՛յ։
	Նա՛յ, նա նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ, նա՜յ.

Աչքս գցել եմ սարին,
Ոտքս տվել լեռ քարին.
Երթա ու էլ ետ չգա
Քեզ զինվոր գրած տարին։

Կանգնեմ քարին ու սարին,
Գիր գրեմ դարիբ յարին.
Արցունքով գրեմ, կանչեմ,—
Աղու կտրի ʾսենց տարին։
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)