փակել փակել

Դատողություն

Խոսք: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Երաժշտություն: Ջիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան))
Հարուստը կերթա ման գալու,
Կառքը հասարակն է տանում.
Աղքատը բան չունի տալու,
Բայց ցավը միջակն է տանում:

Շենը տիրացել է բախտի,
Ոսկի, արծաթ, կալվածք ունի.
Աղքատն էլ մուրալով կապրի,
Մեծ բեռը մշակն է տանում։

Զորապետը ունի պաշտպան,
Այրուձի բազում զորական.
Գնդակը դիպչում է նրան,
Ով որ դրոշակն է տանում:

Նավապետինն է համբավը,
Նավաստին է վարում նավը.
Հորը բոլոր հոգս ու ցավը
Աշխատող զավակն է տանում

1902
Աղբյուրներ: http://www.armenianhouse.org/jivani/qnar/; Ջիվանու քնարը (Հայպետհրատ 1959)