փակել փակել

Հարսներգ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Առաւօտուն բարի լոյս,
Աստուած պահէ ամենուս
Թող դուրս գայ թշնամուս
	Լո՛րիկ, լո՛րիկ, լո՛րիկ, լո՛րիկ,
Թող դուրս գայ թշնամու լուս
	Լո՛րիկ, լո՛րիկ, լո՛րիկ, սիրու՛ն, լո՛րիկ
	Լո՛րիկ, լո՛րիկ, լոր իմ, լու՛ս լո՛րիկ։

Հազար երնէկ էն աւուր
Տաւուլ զուրնա չալեցուցին,
Կանաչ կարմիր հագեցուցին,
Տարան ժամը կայնեցուցին,
Աւետարան կարդացուցին,
Ձեռը ձեռին տըւեցուցին,

	Տու՜յ, տու՜յ, տու՜յ, տու՜յ․․․
	Լո՛ր իմ, լո՛րիկ, սիրուն լո՛րիկ,
	Լո՛րիկ, լո՛րիկ լո՛ր իմ, լու՛ս լո՛րիկ,

Առաւօտուն բարի լոյս,
Բարեւ ասա բարեւուս,
Բարեւ հասնի արեւու։
Առաւօտուն բարի լոյա,
Արեւ ելաւ սարի ուս,
Արի՛, երթանք դար ի դուս։

Առաւօտ բարի լոյս,
Աստուած պահէ մեր երկուս,
Լո՛ր, ոսկի իմ հոգուս։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)