փակել փակել

Գորանի

Խոսք:
Երաժշտություն:
Յարմ գորանի, յարմ գորանի
Յարմ գորանի վայ-վայ
Մշո գորանի:

Մըր արդու դաշտ ու տուրան
Յարմ գորանի,
Սուրբ գասպեն գիճներ վրան
Մշո գորանի:

Էրգու սպիտակ ձիավոր
Յարմ գորանի,
Սուրբ Կարապետ խաչքավոր
Մշո գորանի:

Թոնրա էրտկեն ծուխ կելներ
Յարմ գորանի,
Թաժա լավաշն անուշ էր
Մշո գորանի: