փակել փակել

Դէ գնա, կիգամ․․․

Խոսք:
Երաժշտություն:
Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Նըխշուն միզարըս առնիմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Կարմիր սօլերս հագնիմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Խօրօտ բըճերս առնիմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Գըլխուս լաչին առնիմ ի գամ, շուտ կիգամ։

Դէ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Թափլիկներս առնիմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Ապռջաններս առնիմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Մեղրիս կապերն առնիմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Էրեսնոցներս առնեմ իգամ, շուտ կիգամ։

Դէ՛ գնա՛ կիգամ, վա՛յ գնա՛ կիգամ, շուտ կիգամ,
Դեղ ու դեղքերս առնիմ իգամ, շուտ կիգամ։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)