փակել փակել

Զոյգ զոյգ կըռունկ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Զոյգ զոյգ կըռունկ էրկան վիզ,
Պապօ, մամօ կարգէք զիս։
	Համ գիւլ, համ վարդ, համ նարգիզ,
	Պապօ, մամօ կարգէք զիս։

Ալիպուխտը քնա՛մ ես,
Էս ի՞նչ ղաղու քսայ է։
	Էդման մեռել թորկեն վիզ,
	Պապօ, մամօ կարգէք զիս։
	
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)