փակել փակել

Վերյիշողութիւն

Խոսք:
Երաժշտություն:
Աղւոր օրեր իմ մանկութեան
Զըւարթ պահեր կեանքիս գարնան
Երազներու պէս վաղանցիկ
Որքան ալ շուտ անցաք գացիք
Ամեն անգամ որ յիշեմ ձեզ
Հառաջ մ'իսկոյն թըռչի կուծքէս
Քաղցրիկ օրեր իմ երջանիկ
Որքան ալ շուտ անցաք գացիք։

Կապուտագեղ երկնից վրայ
Ասուպ մ'ահա կը պըլպըլայ,
Բայց պահ մ'է լոկ, լոյսն այդ չքնաղ
Կը մարմրի մէկէն աւա՜ղ,
Այդ ասուպին պէս սիրունիկ,
Տղաք աղւոր կեանք մ'ունիք,
Բայց այդ օրեր ժպտուն, թէեւ
Գեղեցիկ, սակայն չեն յարատեւ։

Օրեր ալ կան ապագային,
Հակապատկեր ձեր այս կեանքին
Ուր վարդերի տեղ փուշեր միայն
Պիտի գտնէք դէմ հանդիման,
Այն ատեն երբ ամեն դիէն
Հոգեր զքեզ շրջապատեն,
Ձեր մանկութեան օրերն անուշ
Պիտի յիշէք․ ո՛հ սակայն ուշ։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)