փակել փակել

Արազը հեշտացել ա

Խոսք:
Երաժշտություն:
Արազը հեշտացել ա,
Ինչ ասեմ հօրըս մօրըս
Եաման եար, ճամբէքը կոշտացել ա,
Եար, եար, եաման եար,
Դարդերս շատացել ա եար, եար։

Ծաղիկ ես բաղի մէջին․ եաման եար,
Մի հատ ես թաղի միջին, եար, եար։
Գիշեր ցերեկ, առանց քունի, եաման եար,
Գովում եմ խաղի միջին, եար եար։

Անցնում եմ գետի էն կուռը,
Քաղեմ մի դաստայ նուռը։
Ով իմ սիրածին ինձ չի տայ,
Կը քաշեմ խանի թուրը։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)