փակել փակել

Հայոց աղջիկ

Խոսք: Ռաֆայել Պատկանյան
Երաժշտություն:
Դու տեսե՞լ ես երկընքումը
Պայծառ լուսին ծագելիս,
Կամ թե՝ կանաչ տերևի մեջ
Կարմիր ծիրան փայլելիս:
  
Դու տեսե՞լ ես ծաղկոցումը
Կարմիր վարդը փըթըթած,
Շուշան, մեխակ ու նունուֆար
Չորս բոլորքը պար բըռնած:
  
Նազուկ մեջքը ծառի նըման
Տատանում է գեղեցիկ,
Մե՛կ թռչում է նա անգուման,
Մե՛կ գընում է խիստ հեզիկ:
  
Հալվում է խեղճ կարիճների
Սիրտը՝ նորան տեսնելով,
Ծերը իրան անիծում է,
Որ ծերացավ խիստ շուտով:
  
Բայց լուսինը խիստ խավար է
Հայ աղջկա առաջին,
Ծիրան, մեխակ ու նունուֆար
Չարժեն նորա մեկ պաչին: