փակել փակել

Երևան - Սոֆիա

Խոսք: Հովհաննես Ղուկասյան
Երաժշտություն: Խ․ Ավետիսյան
Հայոց երկրի սիրո երգի
Անուշ բառերով,
Մեր աչքի լույս, մեր սրտահույզ
Քնքուշ լարերով,
	Մայր Արաքսի ափերն ի վար,
	Հայ դաշտերում ծաղկավառ,
	Երգ ենք հյուսել եղբայրաբար,
	Երևան — Սոֆիա...

Ռոդոփ լեռան կանաչ վրան
Անտառներում զով
Թող միշտ բուրեն ու համբուրվեն
Ծաղիկները ծով։
	Մենք էլ անցնենք մեր Մանթաշով,
	Հայոց գինու լի թասով
	Գովենք սազով, ոսկեվազով,
	Երևան — Սոֆիա...

Արագածի լույս գագաթից
Ձեզ հազար ողջույն,
Մեր նոր Անի-Երևանի
Երգը կարկաչուն։
	Գորիս, Սևան, Պլևնա, Վառնա,
	Թող ձեր մեկը բյուր դառնա,
	Ուր Էլ գնանք, վերադառնանք
	Երևան — Սոֆիա...

Ուր Էլ գնանք, վերադառնանք
Երևան — Սոֆիա...
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)