Show details for ԱԱ
Show details for ԲԲ
Show details for ԳԳ
Show details for ԴԴ
Show details for ԵԵ
Show details for ԶԶ
Show details for ԷԷ
Show details for ԸԸ
Show details for ԹԹ
Show details for ԺԺ
Show details for ԻԻ
Show details for ԼԼ
Show details for ԽԽ
Show details for ԾԾ
Show details for ԿԿ
Show details for ՀՀ
Show details for ՁՁ
Show details for ՂՂ
Show details for ՃՃ
Show details for ՄՄ
Show details for ՅՅ
Show details for ՆՆ
Show details for ՇՇ
Show details for ՈՈ
Hide details for ՉՉ
Չեմ կրնա խաղաԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Չե՛մ, չե՛մ, չե՛մ կրնա խաղա, Վարդ կոշիկս կճռճռա, Անոթի փորս ...
Չեմ մոռանաՎ․ Հարությունյան , Ա․ Հարությունյան Այս մով այգում քո շուրթերից Մի օր սիրո երգ էր հնչում․․․ Եկե...
Չեմ ու չեմՀայկական ժողովրդական »Խումբ« Նա՛զ աղջիկ, նա՛զ աղջիկ, նազ մի՛ անի, Դե՛, ելի՚, ել...
Չը կաՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Ահա լրանում է ինը ամիսը, Մեզի նոր լուր, մեզի ավետիք չկա. Թե...
Չը պիտի լռեմՋիվանի (Սերովբե (Սերոբ) Ստեփանի Բենկոյան (Լևոնյան)) Ինչպես ձուկը առանց ջրի, Ժողովուրդն էլ առանց երգի չի ապրում ...
Չի լինի (Հասկացողը շուտ չի մտնի ասպարեզ...)Մաթին / Գուսան (Հարություն Թումասի Թումասյան) Հասկացողը շուտ չի մտնի ասպարեզ, Նվագողի համար խաս դաստան է ...
Չինար եսԿոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան) Չինար ես, կեռանա՛լ մի, Յա՜ր, յա՜ր, յա՜ր, Մեր դռնեն հեռանալ...
Չիս ասում թէ լաց իս էլիՍայաթ Նովա (Հարություն Սայադյան) Չիս ասում, թէ լաց իս էլի․ Բա՛րով տեսայ, ի՛մ սիրեկան․ Վարդի ...
ՉմնացՄաթին / Գուսան (Հարություն Թումասի Թումասյան) Ինչ օրից ինչ օրի մնացինք, աստված, Հին ժամանակներից ադաթ չմն...
Չոլի ջեյրանՀավասի (Արմենակ Պարսամի Մարկոսյան) Իմ կյանք ու սեր, սիրուն աղջիկ, Սիրուն աղջիկ, ալվան ծաղիկ, Ա...
Չոր չոլերը ծաղկալ ենԱշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան) Զանգեզուրի չոր չոլերը ծաղկալ են, Յարիս օբան հեն ա կանաչ սար...
Չքնաղ երազԱրամայիս Սահակյան , Առնո Բաբաջանյան Դու ինձ համար սիրո աղբյուր, Ես քեզ համար` գուցե ոչինչ, Դու ...
Show details for ՊՊ
Show details for ՋՋ
Show details for ՍՍ
Show details for ՎՎ
Show details for ՏՏ
Show details for ՑՑ
Show details for Ւ (Ու)Ւ (Ու)
Show details for ՓՓ
Show details for ՔՔ
Show details for ՕՕ
Show details for ՖՖ