փակել փակել

Էս ճամբէքը

Խոսք:
Երաժշտություն:
Էս ճամբէքը ոլոր ա
Վա՜յ լէ, լէ, լէ, լէ, լէ, լէ, լէ․․․

Ես քեզ տեսայ մոլորա,
Նա, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ, նայ,
	Մոլորիս մէկ ճար արա, վայ լէ․․․
	Ինձ էլ քեզ ընկեր արա նա, նայ․․․

Ծառեր դուք ծիրան միք տալ վայ լէ․․․
Ճղներ, դուք էլ բար մի՛ք տալ նա․․․
	Ես ղարիբ եմ, ղոնաղ եմ, վայ լէ․․․
	Դարդերս իրար մի՛ք տալ նա․․․

Սեւ փուշին վիզս եմ գցել, վայ լէ․․․
Կրակը սիրտս եմ լցել, նա․․․
	Թամամ հինգ օր չեմ տեսել, վայ լէ․․․
	Իմ եարը միտս եմ քցել, նա․․․
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)