փակել փակել

Երեւանից դուրս ելայ

Խոսք:
Երաժշտություն:
Երեւանից դուրս ելայ
Թիֆլիզ քաղքին մօտեցայ,
Փողոց, փողոց ման եկայ,
Սիրականս չ'տեսայ։
	Ախ սիրուն սիրական
	Ինձ մի թողուր անպաշտպան։

Սիրականըս տուն չեկաւ,
Դրութիւնս գէշացաւ,
Ելայ ճամբան նայելու,
Ամբողջ կեանքս մաշեցավ։
	Ախ սիրուն սիրական
	Ինձ մի թողուր անպաշտպան։
Աղբյուրներ: Ընդարձակ գրպանի երգարան (Հրատարակութիւն Պէրպէրեան գրատան - Բոստոն 1919)