փակել փակել

Ես բլբուլ եմ

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Ես բլբուլ եմ, մի բուն ունեմ,
Մի բուն ունեմ՝ սարին է,
Սիրտս բոց է, սիրտ խոց է, 
Մեջը լիքը արին է...

Վա՛յ լե, լե, լե,
Վա՛յ լե, լե, լե, լե,
Վա՛յ լե, լե, լե, լե,
Լե, լե, վայ լե, լե։

Սիրտս բոց է, սիրտս խոց է,
Մեջը լիքը արին է...

Սիրտս կուլա, կը մղկըտա,
Ցավը թափեց թևերըս, 
Վարդս քաղած, թուփը դատարկ,
Էլ ո՞ւմ ասեմ երգերս։

Վա՛յ լե, լե, լե,
Վա՛յ լե, լե, լե, լե,
Վա՛յ լե, լե, լե, լե,
Լե, լե, վայ լե, լե։

Վարդս քաղած, թուփը դատարկ, 
Էլ ո՞ւմ ասեմ երգերս։
Աղբյուրներ: http://museum.am/songs


Վերջնական ստուգման ենթարկված չէ։