փակել փակել

Էլ չը կան ինձ համար։

Խոսք: Տ․ Տերունի
Երաժշտություն: Դ․ Ղազարյան
Ո՛չ ծիծաղ, ո՛չ ժպիտ,
Ո՛չ աչեր պարզ վճիտ, 
Հոնքեր թավ, նուրբ կամար 
Էլ չը կան ինձ համար։

Ո՛չ երգեր, ո՛չ էլ տաղ, 
Ոսկե խոսք, կայտառ, խաղ, 
Ո՛չ վարսեր մետաքսյա 
Ա՛խ, չը կան էլ հիմա։
Աղբյուրներ: http://museum.am/songs


Վերջնական ստուգման ենթարկված չէ։