փակել փակել

Էն Դիզան

Խոսք:
Երաժշտություն: Կոմիտաս (Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյան)
Էն դիզան, պետ-պետ դիզան,
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Էն դիզան, պետ-պետ դիզան՝
	Գեղի համբերքն է։

Կաքըվներ կղկղալեն՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Կաքըվներ կղկղալեն՝
	Էն երիցներն է։

Ճնճուղներ ճլվլալեն՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Ճնճուղներ ճլվլալեն՝
	Էն տիրացուքն է։

Էն միջի հաստագերան՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Էն հաստագերան՝
	Թագվորի հերն է։

Էն քուլա բամբակն ի ծակ՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Էն քուլա բամբակն ի ծակ՝
	Թագվորի մերն է։

Էն արև, երկնուց արև՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Էն արև, երկնուց արև՝
	Մեր թագվորն է։

Էն լուսին ամպերի տակ՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Էն լուսին ամպերի տակ՝
	Մեր թագուհին է։

Շունն եկավ պարկն ի բերան՝
	Տեսե՛ք, էն ո՞րն է։
— Շունն եկավ պարկն ի բերան՝
	Գեղի գզիրն է։
Աղբյուրներ: Երգարան (Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան - Երևան 1966)